KEHOP

Az alábbi oldalon a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Egyesület által megvalósított “ Energia – Kaland – Bázis – FUND” Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül „szemléletformálási programok” szöveges dokumentációját tekintheti meg.

Kedvezményezett neve: Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis
Projekt Címe: Energia – Kaland – Bázis – FUND Környezeti és
energiahatékonysági szemléletformálási program.
Támogatás összege: 4.975.098Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2019.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.02.29.
Projekt rövid bemutatás:
Pályázatunkkal célunk a Pécs és környékén a hátrányos helyzetű, valamint roma
származású emberek energiatudatos gondolkodásának elindítása, a kapcsolódó
viselkedésminták, szokások elterjesztése. Ezen túlmenően fontosnak tartjuk a
helyi lakosok fogyasztói és társadalmi beállítódásainak megváltoztatását, így
projektünkben az aktív elérést helyeztük előtérbe, s rendezvényeinken az
interaktivitás nagy szerepet fog kapni. Fontosnak tartjuk, hogy az
energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív
energiahasznosítási megoldásokat ezek az emberek megismerjék, és a
lehetőségek minél szélesebb körben elterjedjenek, s beépüljenek az emberek
mindennapi szokásaikba. Programjainkat az önállóan és az önállóan nem
támogatható tevékenységek közül vegyesen állítottuk össze, annak érdekében,
hogy egy színes programsorozatot tudjunk megvalósítani Pécsen, valamint
Berkesden és Besencén, amely egy komplex programmal fejlesztendő járásban
található, így szemléletformáló programjainkra még nagyobb szüksége van az
ott élő embereknek.
• Intézményi, települési, interaktív tematikus szemléletformálási
programsorozatok. Ezen alkalmakon környezettudatos napokat tartunk,
amelyek során meghatározott tematika mentén a gyerekeknek,
pedagógusoknak lehetőséget biztosít megismerni a környezettudatosság új
irányait. Ezeken a rendezvényeken számos programmal, előadással,
beszélgetéssel készülünk a témában. 2 alkalommal, 100fő/alkalom bevonásával
tervezünk. Mindkét eseményre várjuk a FUND iskolába járó tanulókat,

tanárokat, a gyerekek szüleit, testvéreit egyaránt. A résztvevők által készített
termékek: feladatlap, tesztlap
• Települési figyelemfelhívó akciók, amelyek konkrét témája biztosan
érinteni fogja az alábbi igen fontos szemléletformálást érintő kérdéseket:
ökológiai lábnyom, öko-tudatos háztartás, megújuló energia és az abban rejlő
számtalan lehetőségek, környezetbarát háztartás és iskola, egyszerű
energiatudatos megoldások a mindennapokban. 2 alkalommal 100fő/alkalom
bevonásával tervezünk. A résztvevők által készített termékek: feladatlap,
plakát.
• Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének
terjesztésében való közreműködés ösztönzése workshopok keretei között. Ezek
az interaktív workshopok elsősorban tanároknak, olyan szülőknek szánjuk, akik
meghatározó szerepet vállalnak az iskolai élet szemléletformálásában és hatást
tudnak gyakorolni a gyerekekre és a többi szülőre. A workshopokon nem csak
egy előadást hallgatnak meg, hanem aktív résztvevői a témának, és olyan
gyakorlati tudást kapnak, amely révén az energiatudatosságot a saját
intézményeikben megfelelően tudják képviselni, s a tudást továbbadni. Ezek a
programok élmény alapúak, amelyekben a résztvevők valóban aktív résztvevők.
A workshopok végén az aktív elérés érdekében tervezünk egy csoportos kreatív
szakmai megbeszélést, ahol kötetlen ötletgyártás lesz. Az elhangzott
ismeretanyag alapján a tudás továbbadásának mikéntjéről, terjesztéséről fog
szólni az ötletelés, ahol a résztvevők ötletlapokat készítenek. 2 alkalommal 25
fő/alkalom bevonásával tervezünk. A résztvevők által létrehozott termékek:
létrehozott ötletlapok.
• Gyakorlatorientált ismereteket átadó, jó példákat közvetítő helyi
tanulmányi versenyek, amelyeket az iskolás gyerekek körében hirdetünk meg.
Célunk a versenyekkel, hogy az erre jelentkező gyerekek a versenyt megelőző
időszakban felkészüljenek és elmélyedjenek az energiahatékonyság
témakörében. Az új tudást pedig a versenyen tesztelhetik. A versenyen
kiemelkedő teljesítményt nyújtókat díjazni is szeretnénk, amelynek ösztönző
erőt tulajdonítunk. 2 alkalommal 20fő/alkalom bevonásával tervezünk. A
résztvevők által készített termékek: élménybeszámolók.
• Honlapunkon belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak
folyamatos feltöltése, frissítése, a”KTK 2020″ útmutató és arculati
kézikönyvben előírtaknak megfelelően.

• Gyakorlatban hasznosítható tudás átadására alkalmas szakkörök 6
alkalommal 15fő/alkalom bevonásával tervezünk a FUND iskolában, azoknak a
gyerekeknek, akik részletesen szeretnének hallani az energiahatékonyságról,
környezetvédelemről. A szakkör 6 alkalmának témája minden alkalommal más
lesz, többek között ezeket a témákat tervezzük a gyerekekkel érinteni:
fogyasztói szokások környezeti hatása, egyéni energiafogyasztás
csökkentésének lehetőségei, mi az az ökológiai lábnyom, öko-tudatos
háztartás, tudatos termékválasztás a vásárlás során, környezetbarát életmód,
háztartás, iskola, megújuló energiaforrások megismerése, energiafogyasztás
egyéni és közösségi szinten. A résztvevők által készített termékek: rajzok.
• Helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív,
játékos foglalkozások megtartása. Terveink szerint ezeket családi napon
szervezzük meg a gyermekek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a
szemléletformálás már egészen kicsi korban elinduljon, így velük is külön
szeretnénk foglalkozni. 2 alkalommal 20fő/alkalom bevonásával tervezünk. A
résztvevők által készített termékek: rajzok.