Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Egyesület – Pécs


Szervezetünk, a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Egyesület 1996 óta nagy szerepet tölt be Pécs és a Dél-Dunántúli régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében. Működésünk során eddig 19 országos jelentőségű és 6 nemzetközi romafesztivált szerveztünk, valamint rendszeresen ellátunk számos egyéb kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi társadalom megismerje a cigányság értékeit.

Az általunk létrehozott Fund Cigány Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a zene, tánc, képzőművészeti oktatásban 2007-2008. év során 464 gyermek vett részt, mely számadat a hazai kisebbségi oktatásban kiemelkedő. Munkánk hasznosságának, eredményességének elismeréseként nagy örömünkre, iskolánk 2007 decemberében elnyerte a „kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. A diákok produkcióikat a széles közönség előtt is bemutatják a roma fesztiválok keretében.

A Bázis egyben összefogó szerepet is ellát: a térségben működő roma szervezetek közreműködésével, művelődési és művészeti szakemberek bevonásával újra és újra kulturális programokat hívunk életre, fórumot biztosítva az identitás erősítésének érdekében. Ezek között szerepelnek nagyobb lélegzetű fesztiváljaink, valamint a Pécsi Kulturális Központtal közösen, a Művészeti és Gasztronómiai Fesztivál, valamint a Pécsi Sétatér Fesztivál keretén belül évek óta megrendezésre kerülő Nemzetközi Roma Művészeti Hét, a Pécsi Napok Roma Napja, valamint a Nemzetközi Roma Fesztiválok.

Programjaink megvalósítása során kiemelt szerepet kap a nyitott szemléletmód kialakítása, valamint az esélyegyenlőségre való törekvés, mind a pozitív példa és világnézet felmutatása, mind az integráció terén.

Orsós Gábor
elnök