Projekt Adatai

Kedvezményezett neve: Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis

Projekt címe: Meszesi Múlt-és Hagyománykutató Műhely (Szakkör) létrehozása és a Meszesen élő amatőr művészek, alkotócsoportok tevékenységét bemutató, Pécs keleti peremkerületeinek társadalmi integrációját segítő kultúrális rendezvények előkészítése, lebonyolítása

Szerződött támogatás összege: 8,061,215 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdete: 2019.07.01

Projekt tervezett befejezése: 2020.10.31

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00023

Projekt Előzmények

Az eddig megvalósított programok egyik fontos tapasztalata, hogy az elkövetkezendő időszakban a lakókörnyezet fizikai megújítása mellett egyre nagyobb szerepet kell kapnia a leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatását, integrációját célzó erőfeszítéseknek, az ehhez szükséges infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének, a különböző helyzetű lakossági csoportok közötti közeledés elősegítésének.

Meszes és környékének felzárkóztatását célzó programok kialakításánál sem hagyható figyelmen kívül az itt élő lakossági csoportok egymástól eltérő etnikai háttere, kultúrája, hagyományai. Mindezekre tekintettel kerültek megfogalmazásra a projekt céljai és kerültek kialakításra a megvalósítandó tevékenységek, amelyek
• kapcsolódnak a Pécsi Értéktár értékfeltáró, értékmegőrző munkájához, • hozzájárulnak a városrész fejlesztését célzó programok
megalapozásához,
• hozzájárulnak a lakóhellyel, az ott élők helyzetének alakulásával
kapcsolatos ismeretek bővüléséhez, a helyi identitás erősítéséhez, a különböző
helyzetű társadalmi csoportok közötti közeledéshez, egymás elfogadásához.

Megvalósítandó tevékenységek

A projekt keretében létrehozandó Meszesi Múlt és Hagyománykutató Műhely tevékenysége – a tagok érdeklődésének, szakmai orientációjának megfelelően – két részből áll

 1. A helytörténeti munkához kapcsolódó szakmai tevékenységelemeket
  előtérbe helyező tagok tevékenysége:
 2. A Meszesen és környékén élők tárgyi és szellemi emlékeinek felkutatása,
 3. gyűjtése, feldolgozása, közreadása (fotók, filmek, videók, írások, újságcikkek,
 4. adatok, visszaemlékezések, interjúk készítése, stb.)
 5. Tevékenységük kiterjed lakóhelyük eseményeinek rögzítésére,
 6. dokumentálására, a lakóterület, az itt élők múltjához kötődő vizuális anyagok
 7. (fotók, amatőr filmek, videók) felkutatására, összegyűjtésére, ezekhez
 8. kapcsolódón könyvtári (helytörténeti gyűjtemény) és levéltári kutatómunkára,
 9. a feldolgozott emlékeket bemutató Meszesi Digitális Archívum (MEDIA)
 10. létrehozására és folyamatos karbantartására. Meszes és környékének múltjával
 11. kapcsolatos előadások megtartása,
 12. A helytörténeti munkát segítő, de a technikai eszközöket az önkifejezésre
  is használó műhelytagok. Segítségükkel megvalósuló tevékenységelemek:

Mellékletek: